Bolnička apoteka

Šef službe:

Mr. Ph.

Telefon:

036/503-312

Fax:

036/576-915

Mail:

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Bolnička apoteka

Bolnička apoteka Kantonalne bolnice „Dr. Safet Mujić“ namijenjena je adekvatnom snabdjevanju i neometanom radu svih organizacionih jedinica bolnice.

Apoteka vrši nabavku i kontroliše uredno snabdjevanje lijekovima, sanitetskim i drugim potrošnim materijalom, kao i reagensima za potrebnim za rad medicinsko-biohemijskog i mikrobiološkog laboratorija, transfuzijskog centra, odjela patologije i citologije. Apoteka komunicira sa ugovorenim dobavljačima i proizvođačima svakodnevno, kao i sa odjelima bolnice, s ciljem nalaženja najboljeg rješenja za sve eventualne probleme sa nabavkama.

Uloga bolničke apoteke ogleda se i u kontroli pravilne i racionalne primjene lijekova, te  informisanju o potrošnji lijekova za određeni vremenski period na odjelima bolnice.

U okviru postojećih ugovora vrši se nabvaka i distribucija lijekova(tuberkulostatika) iz Federalnog fonda solidarnosti pod kontrolom ZZO FBiH.

U apoteci se svakodnevno izrađuju i izdaju magistralni i galenski pripravci, kao i destilovana voda za potrebu pojedinih odjela. Za navedene pripravke vrši se planiranje nabavke neophodnih supstanci i materijala u odgovarajućim količinama.

Studenti Farmaceutskog fakulteta obavljaju pripravnički staž u apoteci prije dobivanja licence za samostalan rad.

Apoteka aktivno sarađuje sa Službom za javne nabavke i učestvuje u raspisivanju tendera, pravi detaljan plan nabavke u skladu sa potrebama svih organizacionih jedinica.

Navedene poslove u okviru rada apoteke obavljaju dva magistra farmacije i četiri farmaceutska tehničara.