Služba za ekonomsko-finansijske i komercijalne poslove

Šef službe:

Sunita Puce, mag. ekonomije

Telefon:

036/503-332

Fax:

036/576-915

Mail:

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

O službi

Poslovi koji se obavljaju u okviru Službe odnose se na:

 • Evidentiranje određenih poslovnih događaja
 • Analiza i kontrola poslovnih događaja
 • Planiranje ekonomskih događaja i njihovih budućih efekata
 • Računovodstveno planiranje i računovodstveno informisanje
 • Poslovi finansijske operative
 • Priprema, obrada i realizacija naloga za plaćanje
 • Obračun plaća
 • Obračun i plaćanje ugovora o djelu,
 • Ispostavljanje faktura za pružene zdravstvene usluge i naplata istih
 • Praćenje stepena naplate i dostava dokumentacije radi utuženja
 • Blagajničko poslovanje
 • Godišnja provjera stanja popisa u saradnji sa organizacionim jedinicama i usaglašavanje stvarnog sa knjigovodstvenim stanjem
 • Izrada plana finansijskog poslovanja
 • Analiza izvršenja usvojenih planova kroz sučeljavanje troškova i prihoda i prihvatljivosti dobijenih parametara ostvarenja (godišnje i kvartalno)
 • Izvještavanje menadžmenta i organa upravljanja kao i vanjskih korisnika o usvojenim planovima, izvještajima i analizama

Služba se sastoji od više organizacijskih jedinica, i to:

 • Odsjek za finansije
 • Odsjek za računovodstvo
 • Administracija