Kantonalna bolnica Mostar

Šef službe:

prim.dr Lamija Duranović

Glavna sestra:

doc.dr. Amela Hajdarović

Telefon:

036/503-600

Fax:

036/576-915

Mail:

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

O službi

PSIHIJATRIJSKI ODJEL

 Kapacitet psihijatrijskog odjela je 21 krevet , dva izolatora (ženski i muški). Na odjelu psihijatrije rade četiri specijalista neuropsihijatrije i jedan specijalista psihijatrije , psiholog , socijalni radnik , radni terapeut i 12 medicinskih tehničara .

Aktivnosti odjela psihijatrije uključuju pružanje usluga mentalnog zdravlja na sekundarnom i tercijanom nivou rada tj.dijagnostiku, farmakološko liječenje , resocijalizaciju i rehabilitaciju osoba sa duševnim smetnjama.

Po zakonu o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama na odjelu pshijatrije provodi se dobrovoljni i prisilni smještaj.

Na odjelu se sprovodi smještaj i liječenje osoba sa:

  • akutnim psihozama
  • recidivi hroničnih duševnih bolesti
  • poremećaji ovisnosti
  • poremećaji ličnosti

U sklopu odjela funkcionira Dnevna bolnica i opća psihijatrijska ambulanta .

Rad psihologa je dijagnostički i terapijski .Terapijski podrazumjeva rad sa pacijentima na odjelu,konsultativne preglede te rad sa vanjskim pacijentima .

Rad socijalnog radnika odnosi se na rad sa pacijentima odjela , pacijentima bolnice , rad sa porodicom.

Na odjelu je aktivna radno-okupaciona terapija .Podrazumjeva izradu ručnih radova , likovnih radova te uređivanje i održavanje zelenih površina .