Odjel otorinolaringologije, maksilofacialne i plastično rekonstruktivne i estetske hirurije

Šef službe:

prim. Dr Samir Kreso

Glavni tehničar:

Edin Zalihić, magistar sestrinstva

Telefon:

036/503-343

Fax:

036/576-915

Mail:

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

O službi

Služba za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju je dio KB „Dr Safet Mujić“ Mostar , ibavi se prevencijom,dijagnostikomi liječenjem, a dijelom i rehabilitacijom pacijenata oboljelih od bolesti uha, grla i nosa te oboljenja i trauma lica i vilica.

U službi su zaposlena tri specijalista za uho,grlo i nos  i jedan maksilofacijalni hirurg, jedan medicinski tehničar sa visokom medicinskom školom , te više specijaliziranih medicinskih tehničara.

Prim dr  Samir Kreso , specijalista ORL, Šef službe

Mr sci dr Adi Ćorić, speijalista MFK

Prim dr Emir Ćišić, specijalista ORL

Dr Vanja Kebo, specijalista ORL

Viš. Med teh Edin Zalihić

Med teh Senada Kreso, audiološki tehničar

Med tehničari Ćorajević Amar, Jakirović Goran, Šahinagić Ulmihana

 

Rad se obavlja u okviru ambulanti, kabineta i bolničkog odjeljenja.

  1. Ambulanta za bolesti uha,grla i nosa            svaki dan
  2. Ambulanta hirurga lica i vilica svaki dan
  3. Kabinet za ispitivanje sluha i ravnoteže svaki dan
  4. Kabinet za fonijatriju i onkohirurgiju glave i vrata utorak i petak
  5. Bolničko odjeljenje svaki dan u okviru odjeljenja opšte hirurgije

 

Oblast usluga koje nude pacijentima u ORL i MFK službi :

  1. Ambulanta ORL: Prvi i kontrolni pregledi specijalista, intervencije uz lokalnu anesteziju, konzilijarni pregledi, sistematski pregledi, procjene radne sposobnosti
  2. Ambulanta MFK: : Prvi i kontrolni pregledi specijalista, intervencije uz lokalnu anesteziju, konzilijarni pregledi, sistematski pregledi, procjene radne sposobnosti
  3. Kabinet za audiometriju: Liminarna audiometrija, procjena nagluhosti, supraliminarni testovi,timpanometrija,stapedijalni refleks,određivanje slušnih pomagala,testovi orto i dinamostatike, kalorijski test zrakom „Variomat“, rehabilitcija tinitusa, liječenje paroksizmalnih vrtoglavica displasment metodom,vježbe za tinitus i vertigo, i dr.
  4. Kabinet za fonijatriju i onkohirurgiju glave i vrata: Video otoskopia, Video rinoskopija i rinofaringoskopija, Video laringoskopija, Fleksibilna rino-faringo-laringoskopija sa uzimanjem biopsije, Video sinusoskopija u lokalnoj aneteziji, Punkcija sinusa, Biopsije , Uklanjanje manjih promjena elektrokauterizacijom, Elektrokauterizacija kod krvarenja  i nosnih školjki, Mikrotoaleta uha sa aspiracijom,  Uklanjanje stranih tijela uha i nosa kod djece i odraslih, Procjena i rehabilitacija stanja glasa i gutanja, zamjena govorne proteze, redovne kontrole onkoloških pacijenata, i drugo.
  5. Bolničko odjeljenje:

Otohirurgija: Miringotomija sa i bez aeracionih cjevčica, Liječenje otoantritisa u djece, Mastoidektomija, Radikalna timpanomastoidektomija, Meatoplastika, Otoplastika, Osikuloplastika

Rinosinusna hirurgija: FESS- funkcionalna endoskopska hirurgija sinusa, septoplastika i klasičnai endoskopska, sve radikalne operacije nosa i paranazalnih sinusa, endoskopska dakriocistorinostomija kao i otvorena, Rinoplastika funkcionalna i estetska, Operacija rinofime, i ostalo

Hirurgija faringsa i laringsa: Tonzilektomija ,adenoidektomija, resekcije jezika i faringsa,  parafaringealni tumori, superficijalne i duboke parotidektomije sa preparacijom ličnog živca, sve vrste totalnih i parcijalnih laringektomija, laringofisura, laringofaringektomija sa neofaringsom, laringofaringoezofagektomija sa gastric pul-up  operacijom, vađenje stranih tijela laringsa,faringsa i ezofagusa, ezofagoskopija sa biopsijom, traheotomija, Mikrolaringoskopija sa raznimintervencijama ( uklanjanje edema, manjih tumora, nodusa, papiloma, sa aritenoidektomijom , hordektomija, medijalizacija sa fat-graftom, itd), itd

Maksilofacijalna hirurgija: Trauma kostiju lica i vilica, frontoetmoidne povrede, Reparcija dna orbite , bolesti viličnog zgloba,op. Liječenje trizmusa, reinervacija i  remobilizacija lica i palpebri sa više metoda, dakriocistorinostomija, Ritidoplastika, Rinoplastika, Fat grafting,  maksilektomije, opercije podvilične i podjezične žljezde, operacije tumora i cisti vilica, ortognatska hirurgija,hirurgija urođenih anomalija, operacije tumora usta i jezika, tumori usana i nosa, reparacija svim vrstama transplantata i režnjeva upotrebom kože,podkože,fascije,mišića i kosti kao i vještačkih materijala,mikrovaskularni slobodni režnjevi, itd.

Hirurgija vrata: Operacije štitnjače, sve vrste disekcija vrata, operacija miogenog tortikolisa, resekcije mišića, branhiogene i druge ciste, glomus caroticum tumori, parafaringealni tumori, traheostome, ezofagostome, itd.