Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu

Šef službe:

Prim. dr. Mehmed Haznadar

Glavna sestra:

Oksana Memić, magistra sestrinstva

Telefon:

036/503-349

Fax:

036/576-915

Mail:

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

OPREMLJENOST ODJELA

 Odjel za Anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu terapiju raspolaže sa 8 kreveta sa svom potrebnom opremom, 9 aparata za kontinuiranu mehaničku ventilaciju, te ultrazvučnim aparatom. Opremljeni smo savremenim kontinuiranim neinvazivnim i invazivnim monitoringom. Sestrinski kadar radi po principima savremene terapije i sestrinske njege pacijenata, uz kontinuirana ciljana usavršavanja. Odjel je u stalnoj komunikaciji sa velikim svjetskim medicinskim centrima uz omogućenu kontinuiranu edukaciju našeg osoblja. Po kvaliteti pruženih usluga u opštoj i regionalnoj anesteziji ne zaostajemo za vodećim svjetskim medicinskim centrima.

O ODJELU

Odjel za Anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu terapiju pruža usluge opšte i regionalne i blok anestezije po savremenim principima. Raspolaže ambulantom za pripremu pacijenata za elektivni operativni zahvat, te ambulantom za terapiju akutnih i hroničnih bolnih stanja po savremenim principima i standardima. Operativni program se odvija u 6 operacionih  sala, koje su opremljene sa visoko sofisticiranim aparatima za anesteziju uz prateći monitiring. Odjel učestvuje u dijagnostici i liječenju hitnih, životno ugroženih pacijenata, kojima je neophodno intenzivno liječenje.  Pruža usluge u okviru raznih dijagnostičkih procedura (endoskopije - gastroskopije, kolonoskopije, bronhoskopije, kardioverzije u anesteziji). Odjel obezbjeđuje i transport hitnih, životno ugroženih pacijenata u tercijarni nivo zdravstvene zaštite.