MEDICINSKE ORGANIZACIONE JEDINICE

Pomoćnik direktora za medicinsku djelatnost internih i dijagnostičko-terapeutskih grana:

Prim.Muslibegović Dr.Adis spec.internista,subspec kardiolog,European Cardiologist;

 
V.D. pomoćnik direktora za medicinsku djelatnost hirurških grana:

Prim.dr Ismet Zahirović,spec.opće medicine,subspec.abdom.hirurgije