Direkcija

DIREKCIJA

Direktor:

Prim. Dr Zlatko Guzin, specijalista za opću hirurgiju, subspecijalista za vaskularnu  hirurgiju

Savjetnik za meicinsku djelatnost hirurških grana:

Prim.dr Ismet Zahirović,spec.opće medicine,subspec.abdom.hirurgije

Savjetnik za medicinsku djelatnost internih grana:

Prim. Dr Adis Muslibegović, specijalista internist, subspecijalista kardiolog

Glavna sestra - tehničar bolnice:

Majda Hamzić

Tehnički sekretar: Elvina Hujdur