Kantonalna bolnica Mostar

MINISTAR OPSENICA: PRUŽANJE NEOPHODNIH ZDRAVSTVENIH USLUGA NE SMIJE BITI DOVEDENO U PITANJE

 

Dr. sc. Goran Opsenica, ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK danas je održao radni sastanak s Radom Bošnjakom, direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK. Na sastanku je razgovarano o trenutnoj situaciji uzrokovanoj pojavom COVID-19 u Hercegovačkoj-neretvanskom kantonu, situaciji po pitanju uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje te funkcionisanju zdravstva općenito sa aspekta obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Direktor Zavoda upoznao je ministra Opsenicu o trenutnom stanju vezano za ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, poteškoćama vezanim za uplatu doprinosa kao i procjenama Zavoda zdravstvenog osiguranja u vezi sredstava neophodnih za održivost zdravstvenog sistema. Istaknuo je, takođe, i činjenicu da sadašnja projekcija pada prihoda iznosi između 15-18%.

Ministar Opsenica naglasio je da je uplata doprinosa uslov finansijske održivosti, te kako se ni u kojem slučaju se ne smije dovesti u pitanje pružanje zdravstvenih usluga svima kojima su neophodne.

Uplata doprinosa je zakonska obaveza i činjenica je, da do danas, nisu donesene ekonomske mjere za ublažavanje posljedica prouzročenih ovom pandemijom.

„Zavod je omogućio korištenje zdravstvene zaštite bez prethodne ovjere zdravstvenih knjižica već od 13. marta 2020. godine.“ - rekao je direktor Bošnjak.

Pravo na ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sve osigurane osobe imaju u trajanju od tri mjeseca računajući od zadnjeg  mjeseca za koji je uplaćen doprinos, ali isto tako, svi poslovni subjekti kojima mjerama Štaba CZ HNK nije zabranjen rad, u obavezi su vršiti uplatu doprinosa za svoje  radnike u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju.

Upravo u ovo vrijeme, načelo uzajamnosti i solidarnosti na kojem počiva zdravstveni sistem dolazi do izražaja, jer oni koji uplaćuju doprinose doprinijet će da svima bude omogućena potrebna zdravstvena zaštita.

Ponovljeno je i to da će se neophodne zdravstvene usluge pružiti svima, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, ali istovremeno se upućuje poziv  za uplatom doprinosa od strane obaveznika uplate doprinosa za svoje radnike, jer će se samo na taj način  uspjeti finansijski održati sistem zdravstva, ne samo u smislu pružanja zdravstvenih usluga i osiguranju plate za radnike u zdravstvu, nego i ostvarivanja ostalih prava kao što su pravo na lijekove, ortopedska i druga pomagala, naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, itd.

Direktor Bošnjak  istaknuo je da je kontrola obračuna  i naplate prihoda u nadležnosti porezne uprave s kojom Zavod ima izvrsnu saradnju i radi u skladu sa nadležnostima i obavezama propisanim Zakonom o zdravstvenom osiguranju, te da Zavod nema nadležnost za oslobađanje bilo koga od uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

Učesnici sastanaka iskazali su iznimnu zahvalnost svim  radnicima u zdravstvu, ali i svima onima koji svojim zalaganjem i radom doprinose borbi protiv ove ugroze kao i svom građanstvu na dosljednom poštovanju naredbi i mjera.