Kantonalna bolnica Mostar

Edukacija - Neurologija

U periodu od 7.do 12.3.u sklopu kontinuirane medicinske edukacije održan je kurs bazične ultrasonografije za neurologe a iz oblasti krvnih sudova vrata koju je predvodio prof.dr Dževdet Smajlović sa Klinike za neurologiju UKC Tuzla. Time će se našim pacijentima olakšati put do dijagnoze i skratiti duge liste čekanja.
Ista ce biti nastavljena u narednom periodu.

Edukacija

Edukacija

Edukacija

Edukacija

Edukacija

Edukacija