Kantonalna bolnica Mostar

Obrasci (2)

Obrazac za ponudu

Nov 09
Aneks II OBRAZAC ZA PONUDU Broj nabavke: ___________________ Ugovorni organ JU Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Maršala Tita broj 294 88000 Mostar 1. PONUĐAČ Naziv ponuđača: _____________________________________ ID broj ponuđača: _____________________________________ Adresa ponuđača: ______________________________________ Broj računa ponuđača: _________________________________ Da li je ponuđač u sistemu PDV:_______________________ 2. KONTAKT OSOBA Ime i…

Obrazac za prijavu

Dec 23
OBRAZAC ZA KANDIDATE KOJI SE PRIJAVLJUJU NA JAVNI OGLAS OBJAVLJEN SUKLADNO S UREDBOM O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU U HERCEGOVAČKO - NERETVANSKOJ ŽUPANIJI - KANTONU