Kantonalna bolnica Mostar

Plan javnih nabavki (9)

Plan nabavki za 2022. godinu

Maj 16
R.br Predmet nabavke Ekonomski kod Procijenjena vrijednost nabavke za jednu godinu -Iznos sa PDV-om Procijenjena Vrijednost nabavke za jednu godinu (Iznos bez PDV-a) Vrsta postupka Okvirno vrijeme pokretanja postupka Izvor finansiranja Način realizacije Robe 5.451.500,70 4.659.403,10 1. NABAVKA HRANE ZA KUHINJU ( namirnice, hljeb, povrce, meso) 101000 150.000,00 128.205,15 1.1…

Plan nabavki za 2021.

Mar 24
Plan nabavki za 2021. godinu. JU Kantonalna bolnica “Dr Safet Mujić“ R.br Predmet nabavke Ekonomski kod Procijenjena vrijednost nabavke za jednu godinu (Iznos sa PDV-om) Procijenjena Vrijednost nabavke za jednu godinu (Iznos bez PDV-a) Vrsta postupka Okvirno vrijeme pokretanja postupka Okvirno vrijeme za okončanje nabavke Izvor finansiranja Način realizacije Robe…

IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2020.GODINU

Maj 15
IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2020.GODINU U planu javnih nabavki za 2020.godinu broj 16/20 od 28.02.2020.godine u dijelu teksta koja se odnosi na nabavku robe vrši se dopuna na način da se iza tačke 18. (nabavka stalnih sredstava) dodaje nova tačka 19.koja glasi: Red. broj Predmet nabavke Ekonomski kod…

Plan nabavki za 2020. godinu

Jan 06
Plan nabavki za 2020. godinu. J.U.Kantonalna bolnica “Dr Safet Mujić“ R.br Predmet nabavke Ekonomski kod Procije. vrijednost sa PDV-om Procije. vrijednost bez PDV-a Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postup. Okvirni datum zakljucenja ugovora Izvor finansiranja Podj.na lot Da-Ne Robe 1. Nabavka hrane za kuhinju ( namirnice, hljeb, povrce, meso) 101000…

Plan nabavki za 2019. godinu

Dec 03
Plan nabavki za 2019. godinu. J.U.Kantonalna bolnica “Dr Safet Mujić“ R.br Predmet nabavke Ekonomski kod Procije. vrijednost bez PDV Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zakljucenja ugovora Izvor finansiranja Podj.na lot Da-Ne Robe 1. Nabavka goriva 512301 15.400 Konkurentski postupak Avgust 2019 Septembar 2019 Vlastita sredstva NE 2.…